Νέα

Εκλογή Δ.Σ. του Α.Ο.Μ.

Την 19.00 ώρα της 14 Απριλίου 2021, ύστερα από σχετική πρόσκληση για προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ. Σ. του Α. Ο. Μ. και με καθόλα νόμιμη διαδικασία, παρουσία Δικαστικού εκπροσώπου, Δικηγόρων και πολλών μελών και φίλων, έγινε η εκλογή του νέου Δ. Σ του   Α. Ο. Μ., αποτελούμενο από 5 μόνιμα και 3 αναπληρωματικά μέλη ως εξής :

 

1) ΜΗΛΙΟΡΙΔΗΣ Σπυρίδων, ως πρόεδρος
2) ΣΑΒΛΑΚΗΣ Μαργαρίτης, ως αντιπρόεδρος
3) ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος ως ταμίας
4) ΙΩΑΝΝΟΥ Φώτιος ως γενικός γραμματέας
5) ΠΗΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης, ως έφορος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΜΕΛΗ
1) ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
3) ΜΑΚΕΔΑΣ Μιχάλης